• A
  • A
  • A
construction-228471_960_720.jpg
15.10.2020. -
Издате грађевинске дозволе, август 2020.


У августу месецу 2020. издата је 2 041 грађевинска дозвола, што је за 4,4% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у августу, 84,1% дозволa односи се на зграде, а 15,9% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,6% дозвола издато је за стамбене, а 25,4% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (76,6%).

Према дозволама издатим у августу 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 1 906 станова, с просечном површином од 79,7 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 13,1% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 157,8 m², а 85,0% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 66,1 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у августу 2020. износи 83,9% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Средњобанатској области, 23,1% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Сремска област (21,1%) и Београдска област (20,8%), док се учешћа осталих области крећу до 9,9%.