• A
  • A
  • A
fruits-1761031__480[1].jpg
12.10.2020. -
Индекси потрошачких цена, септембар 2020.


Цене производа и услуга личне потрошње у септембру 2020. године, у односу на август 2020. године, у просеку су забележиле пад од 0,5%. Потрошачке цене у септембру 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,8%, док су у поређењу са децембром 2019. године повећане у просеку за 1,0%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2020. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-6,4%), Храна и безалкохолна пића (-0,5%), Одећа и обућа (-0,3%), Алкохолна пића и дуван и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групи Комуникације (0,9%), као и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Транспорт, Здравство и Образовање (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.