• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
30.09.2020. -
Индекси индустријске производње, август 2020.

Индустријска производња у Републици Србији у августу 2020. године већа је за 4,2% у односу на август 2019. године, док је у односу на просек 2019. године, мања за 0,4%. Индустријска производња у периоду јануар – август 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. године, мања је за 0,7%.

Посматрано по секторима,

у августу 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 11,2%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,0%, и
  • сектор Рударство – раст од 1,8%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у августу 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа (11,3%),
  • трајних производа за широку потрошњу (7,9%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (6,6),
  • нетрајних производа за широку потрошњу (2,2%), и
  • енергије (1,4%).

 

Обим индустријске производње у августу 2020. године, у односу на август 2019, бележи:

– раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 52%), а

– пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 48%).

 

Највећи утицај на раст индустријске производње у августу 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња електричне енергије, Производња металних производа, осим машина, Производња одевних предмета, Производња основних метала, и Производња хемикалија и хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 5,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за август 2020. године, у односу на јул 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 3,5% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 2,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у августу 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње мања је за 0,8%, а код прерађивачке индустрије мања je за 1,1%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.