• A
  • A
  • A
shutterstock_533980216.jpg
18.09.2020. -
Рачун емисијa у ваздух, 2018.


Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2018. години износила је 345,5 килотона (Gg), што је за 5,9% мање у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2 у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 89,6% и бележи благи пад у поређењу са 2017. годином. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 5,7%, у осталим секторима економских делатности 1,9% и у домаћинствима 2,8%. 

Од укупно 250,1 килотона (Gg) емитованог угљен-моноксида (CO) у 2018. години 78,8% су емисије из домаћинстава. Емисије које настају у домаћинствима због грејања износе 91,9%. Сектори економских делатности имају знатно мање учешће у укупним емисијама (CO), а сектор Прерађивачка индустрија бележи значајан раст емисија овог гаса (18,1%) у односу на претходну годину.

Оксиди азота (NOx) са емитованих 127,1 килотона (Gg) бележе благи пад (5,8%) у поређењу са претходном годином. Емисије ових гасова из домаћинстава, у смислу транспорта, бележе раст од 2,1%, а пад у секторима Пољопривреда, шумарство и рибарство (31,7%) и Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром (6,3%).