• A
  • A
  • A
gradjevinarstvo_1.jpg
15.09.2020. -
Издате грађевинске дозволе, јул 2020.


У јулу месецу 2020. издато је 2 005 грађевинских дозвола, што је за 8,9% мање него у истом периоду претходне године. Од укупног броја дозвола издатих у јулу, 81,3% дозволa односи се на зграде, а 18,7% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 70,4% дозвола издато је за стамбене, а 29,6% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (77,3%).

Према дозволама издатим у јулу 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 375 станова, с просечном површином од 71,3 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 10,9% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 146,5 m², а 87,6% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 61,1 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у јулу 2020. износи 82,2% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Средњобанатској области, 18,8% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Београдска област (18,2%) и Шумадијска област (9,1%), док се учешћа осталих области крећу од 0,6% до 6,3%.