• A
  • A
  • A
house1.jpg
15.09.2020. -
Цене станова новоградње, I полугодиште 2020.


Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2020. године износила је 166 764 динара. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 47 514 динара по m² у Тутину до 395 633 динара у београдској општини Савски венац.

Посматрано према општинама, највише цене новоизграђених станова забележене су у београдским општинама, где је просечна цена у градским насељима износила 226 589 динара. Поред београдских општина, по високим ценама издвојиле су се и Чајетина, Нови Сад, Врњачка Бања, Ужице, Крагујевац и три нишке општине (Црвени крст, Медијана и Палилула). 

Површина продатих новоизграђених станова у просеку је износила 54 m², а кретала се у интервалу од 40 m² у Чајетини до 77 m² у Бујановцу.