• A
  • A
  • A
PitanjeARS.jpg
08.09.2020. -
Како се рачуна стопа незапослености?


Поводом полемика које се у јавности воде на тему узрока пада стопе незапослености у Републици Србији у другом кварталу 2020. године,  стручњаци Републичког завода за статистику сматрају да је неопходно дати додатно објашњење формуле за израчунавање стопе незапослености.

Стопа незапослености представља удео незапослених у контингенту радне снаге, тј. активног становништва (запослени + незапослени).

 

 

Према математичкој дефиницији стопе незапослености, до смањења количника, тј. стопе незапослености, може доћи при повећању имениоца, тј. броја активног становништва, и при смањењу бројиоца, тј. броја незапосленог становништва.

Стопа незапослености је у другом кварталу 2020. опала на 7,3% а до ове промене је дошло захваљујући смањењу броја незапослених лица. Дакле, пад стопе незапослености није последица смањења контингента радне снаге јер је обим радне снаге, као именилац, обрнуто пропорционалан стопи незапослености, као количнику у горе наведеној формули.  

Треба имати у виду да је у оквиру три главна контингента становништва (запослени, незапослени и неактивни) на међугодишњем и међукварталном нивоу дошло до преливања из једне категорије у другу – нека незапослена или неактивна лица дошла су до запослења док су, истовремено, нека неформално запослена или незапослена лица постала неактивна.