• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
04.09.2020. -
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2020. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2020. године били су мањи за 4,9% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2020. године, забележен је њихов пад од 5%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 5,1% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 5,7%.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2020. године били су мањи за 3% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2020. године, њихов пад износи 2,9%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 5,2% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2020. године, забележен је њихов раст од 6,1%.