• A
  • A
  • A
site-2733678_960_720.jpg
15.07.2020. -
Издате грађевинске дозволе, мај 2020.


У мају месецу 2020. издато је 1 343 грађевинске дозволе, што је за 26,3% мање него у мају претходне године. Ако се посматра период од почетка године, за првих пет месеци 2020. године, укупан број издатих дозвола смањен је за 3,8%.

Од укупног броја дозвола које су издате у мају 2020, 74,3% дозволa односи се на зграде, а 25,7% на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 64,4% дозвола издато је за стамбене, а 35,6% за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (70,7%).

Према дозволама издатим у мају 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 3 766 станова, с просечном површином од 73,9 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 5,4% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 146,5 m², а 94,2% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 68,5 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у мају 2020. износи 75,9% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 53,7% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобачка област (12,8%), Сремска област (5,2%) и Мачванска област (3,8%), док се учешћа осталих области крећу до 2,7%.