• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.07.2020. -
Индекси потрошачких цена, јун 2020.


Цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2020. године, у односу на мај 2020. године, у просеку су забележиле раст од 0,6%. Потрошачке цене у јуну 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,6%, док су у поређењу са децембром 2019. године повећане у просеку за 1,4%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,8%), Храна и безалкохолна пића (1,2%) и Ресторани и хотели (0,3%). Благи раст цена забележен је и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Транспорт, Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Одећа и обућа (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Комуникације (-1,0%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.