• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
25.06.2020. -
Живорођени и умрли, јануар-мај 2020.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2019. и 2020. години.

У Републици Србији, у периоду јануар−мај 2020. године, број живорођених је износио 24 056. У односу на исти период претходне године, када је укупан број живорођених износио 24 849, бележи се пад од 793 односно за 3,2%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар−мај 2020. године износио је 43 244 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 44 604, бележи се пад од 1 360 или за 3,0%.