• A
  • A
  • A
1.jpg
01.06.2020. -
Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 1. тромесечје 2020.


Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у првом тромесечју 2020. године, у односу на исти период 2019. године, у текућим ценама је већа за 12,0%, а у сталним ценама за 12,7%.

У структури вредности продаје и откупа, у првом тромесечју 2020. највеће учешће су оствариле следеће групе производа: жита (27,9%), стока (23,4%), млеко (18,4%) и индустријско биље (7,9%).