• A
  • A
  • A
Трговина на велико

Под трговином на велико подразумева се куповина робе и њена продаја другим трговинским предузећима ради даље продаје, осталим предузећима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу (организације здравствене и социјалне заштите, образовања, одбране и др.). Трговина на велико обухвата и деловање посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету у трговини на велико на кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности и робним групама.

 

Вести
Види све
01. март 2023. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 4. тромесечје 2022.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у 2022, у односу на 2021. годину, већа је у текућим ценама за 14.4%, а у сталним ценама мања за 9.0%.

Опширније
Подаци