• A
  • A
  • A
cranes-2664356_960_720.jpg
15.05.2020. -
Издате грађевинске дозволе, март 2020.


У марту месецу 2020. издато је 1 694 грађевинске дозволе, што је за 12,8% више него у марту претходне године.

Посматрано према врсти грађевина, у марту 2020. издато је 76,4% дозволa за зграде и 23,6% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 63,8% односи се на стамбене, а 36,2% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (64,8%).

Према дозволама издатим у марту 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 953 станa, с просечном површином од 69,4 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 6,6% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 146,5 m², а 92,2% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 62,5 m².

Индекс предвиђене вредности радова у марту 2020. већи је за 12,4% у односу на март 2019. Предвиђена вредност радова новоградње у марту 2020. износи 74,1% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 31,7% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобачка област (16,5%), Сремска област (12,1%), Шумадијска област (8,6%), Нишавска област (6,9%) и Златиборска област (6,2%), док се учешћа осталих области крећу до 3,1%.