• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.05.2020. -
Индекси потрошачких цена, април 2020.


Цене производа и услуга личне потрошње у априлу 2020. године, у односу на март 2020. године, у просеку су остале на истом нивоу. Потрошачке цене у априлу 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 0,6%, док су у поређењу са децембром 2019.године повећане у просеку за 1,1%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Комуникације (1,4%), Одећа и обућа (1,3%), Храна и безалкохолна пића (1,2%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана(0,2%) и Здравство (0,1%). Пад цена је забележен у групи Транспорт (-3,7%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.