• A
  • A
  • A
highway-construction-site-1891641_960_720.jpg
11.05.2020. -
Грађевинска делатност , I квартал 2020.


Према подацима прикупљеним у I кварталу 2020. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 23,7%, у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 24,4% у односу на I квартал 2019. године. Посматрано према врсти грађевина, вредност изведених радова на зградама повећана је 13,2%, а на осталим грађевинама 32,5%, у сталним ценама.

Вредност изведених радова у I кварталу 2020. повећана је значајно у Региону Јужне и Источне Србије (105,6%), затим у Региону Војводине (24,5%), и Београдском региону (22,3%), док је у Региону Шумадије и Западне Србије забележен пад вредности изведених радова од 14,7%, у сталним ценама.

Од укупне вредности радова изведених у I кварталу 2020 на територији Републике Србије изведено је 96,7%, док је преосталих 3,3% изведено на градилиштима у иностранству.

Вредност изведених радова извођача из Републике Србије у I кварталу 2020. године, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, порасла је за 21,1% у односу на I квартал 2019. године, у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 21,8%.