• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
31.03.2020. -
Индекси индустријске производње, фебруар 2020.


Индустријска производња у Републици Србији у
фебруару 2020. године већа је за 7,6% него у фебруару 2019. године, а у односу на просек 2019. године мања је за 0,8%. Индустријска производња у периоду јануар – фебруар 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. године, већа је за 7,0%.

Посматрано по секторима,

у фебруару 2020. године, у односу на исти месец 2019, забележена су следећа кретања:

  • сектор Рударство– раст од 15,6%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 8,6%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 1,1%,

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у фебруару 2020. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • трајних производа за широку потрошњу (12,6%),
  • капиталних производа (11,7%),
  • нетрајних производа за широку потрошњу (11,7%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (8,8%), и
  • енергије (1,6%).

Обим индустријске производње у фебруару 2020. године, у односу на фебруар 2019, бележи:

– раст код 22 области (учешће у структури индустријске производње – 82%), а

– пад код 7 области (учешће у структури индустријске производње – 18%).

 

Највећи утицај на раст индустријске производње у фебруару 2020. године, у односу на исти месец 2019. године, имале су: Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња металних производа, осим машина, Производња прехрамбених производа, Производња електричне опреме, и Експлоатација руда метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2020. године, у односу на просек 2019. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 2,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,4%.

Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар 2020. године, у односу на јануар 2020. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,3% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне индустријске производње мања је за 0,7%, а код прерађивачке индустрије мања je за 3,7%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.