• A
  • A
  • A
shutterstock_436102102.jpg
28.02.2020. -
Кретања на тржишту рада у четвртом кварталу 2019.


У четвртом кварталу 2019. године број запослених износио је 2 938 200, а број незапослених 314 100. Стопа запослености за дати период износила је 49,7% а стопа незапослености 9,7%.

Међугодишњи раст броја запослених износиo je 120 900, док је незапосленост смањена за 102 500 лица. Стопа запослености порасла је за 2,3 процентна поена (п. п.) на међугодишњем нивоу, а стопа незапослености смањена је за 3,2 п. п. Pаст запослености у четвртом кварталу 2019. године, у односу на исти период прошле године, уједначен је у свим регионима Србије, при чему је доминантнији код лица старијих од 45 година, као и код лица са средњим степеном образовања.

У оквиру укупне запослености, која је у четвртом кварталу остала на истом нивоу као и у трећем кварталу 2019. године, дошло је до раста формалне запослености (за 33 100), првенствено у непољопривредним делатностима, и смањења неформалне запослености (за 33 600), првенствено у пољопривреди. Раст запослености забележен је једино у Београдском региону (за 18 300), и то услед преласка неактивних лица у категорију запослених, пошто је број незапослених остао готово непромењен. Број запослених жена већи је за 13 100, док је број запослених мушкараца мањи за 13 600.

Остале вести