• A
  • A
  • A
construction-2530759_960_720.jpg
14.02.2020. -
Издате грађевинске дозволе, децембар 2019.


У децембру месецу 2019. издато је 2 006 грађевинских дозвола, што је за 36,6% више него у децембру претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у децембру 2019. већи је за 14,1% у односу на децембар 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у децембру 2019. издато је 74,5% дозволa за зграде и 25,5% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 66,4% односи се на стамбене, а 33,6% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (62,4%).

Према дозволама издатим у децембру 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 3 072 стана, с просечном површином од 78,5 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 6,7% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 141,8 m², а 92,4% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 71,4 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у децембру 2019. износи 76,4% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 30,7% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобанатска област (11,0%), Јужнобачка област (9,8%), Расинска област (5,2%) и Рашка област (5,2%), док се учешћа осталих области крећу од 0,2% до 4,9%.