• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
31.01.2020. -
Промет робе у трговини на мало, децембар 2019. године


Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у децембру 2019. године, у односу на децембар 2018. године, већи је у текућим ценама за 14,8%, а у сталним ценама за 13,1%.

Промет робе у трговини на мало у 2019. години, у односу на 2018. годину, већи је у текућим ценама за 11,1%, а у сталним ценама за 9,7%.

Промет у трговини на мало (област 47 КД) добијен је на основу статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања које спроводимо на већем броју јединица у узорку.

Остале вести