• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
31.01.2020. -
Индекси индустријске производње, децембар 2019.

Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2019. године у односу на децембар 2018. године, већа је за 8,3%, а у односу на просек 2018. године већа је за 5,9%. Индустријска производња у 2019. години, у поређењу са 2018. годином, већа је за 0,3%.

Посматрано по секторима,

у децембру 2019. године, у односу на исти месец 2018, забележена су следећа кретања:

  • сектор Рударство – раст од 9,6%,
  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 8,3%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 7,5%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2019. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа (24,9%),
  • трајних производа за широку потрошњу (16,0%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (13,3%),
  • енергије (5,0%), и
  • нетрајних производа за широку потрошњу (1,5%).

 

Обим индустријске производње у децембру 2019. године, у односу на децембар 2018, бележи:

раст код 23 области (учешће у структури индустријске производње – 87%), а

– пад код 6 области (учешће у структури индустријске производње – 13%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у децембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња електричне енергије, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте, Производња моторних возила и приколица, и Производња основних метала.

Обим индустријске производње у 2019. години, у односу на 2018. годину, бележи:

раст код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 57%), а

– пад код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 43%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у 2019. године, у односу на 2018. годину, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња производа од гуме и пластике, Производња папира и производа од папира, и Производња основних метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2019. године, у односу на просек 2018. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 1,4%, а за прерађивачку индустрију раст од 1,1%.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2019. године, у односу на новембар 2019. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 0,8% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,8%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2019. године, у односу на просек 2018. године, код укупне индустријске производње већа је за 5,8%, а код прерађивачке индустрије већа je за 3,1%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.