• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.01.2020. -
Индекси потрошачких цена, децембар 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, у просеку су више за 0,5%. Потрошачке цене у децембру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,9%. У поређењу са 2018. годином, потрошачке цене у 2019. години су у просеку повећане за 1,7%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2019. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (1,5%), Храна и безалкохолна пића (1,0%), Здравство (0,4%), Алкохолна пића и дуван (0,2%) и у групама Рекреација и култура, Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Одећа и обућа (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групама Ресторани и хотели (-0,8%), Комуникације (-0,3%) и Транспорт (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.