• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.12.2019. -
Индекси индустријске производње, новембар 2019.


Индустријска производња у Републици Србији у
новембру 2019. године у односу на новембар 2018. године, већа је за 1,1%, а у односу на просек 2018. године већа је за 7,6%. Индустријска производња у периоду јануар – новембар 2019. године, у поређењу са истим периодом 2018. године, мања је за 0,4%.

Посматрано по секторима,

у новембру 2019. године, у односу на исти месец 2018, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,5%,
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 1,3%, и
  • сектор Рударство – пад од 2,9%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у новембру 2019. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • капиталних производа (12,3%), и
  • интермедијарних производа, осим енергије (2,7%),

 

док је пад забележен у производњи:

  • енергије (0,6%),
  • нетрајних производа за широку потрошњу (2,0%), и
  • трајних производа за широку потрошњу (6,5%).

 

Обим индустријске производње у новембру 2019. године, у односу на новембар 2018, бележи:

раст код 18 области (учешће у структури индустријске производње – 59%), а

– пад код 11 области (учешће у структури индустријске производње – 41%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у новембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, имале су: Производња металних производа, осим машина, Производња хемикалија и хемијских производа, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња одевних предмета, и Производња електричне енергије.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2019. године, у односу на просек 2018. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 2,2%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,1%.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2019. године, у односу на октобар 2019. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 1,1% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у новембру 2019. године, у односу на просек 2018. године, код укупне индустријске производње већа је за 7,5%, а код прерађивачке индустрије већа je за 9,2%.

Подаци о индустријској производњи у 2020. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).