• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
29.12.2019. -
Промет робе у трговини на мало, новембар 2019. године


Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у новембру 2019. године, у односу на новембар 2018. године, већи је у текућим ценама за 12%, а у сталним ценама за 11,2%.

Уколико се упореде првих једанаест месеци 2019. са истим периодом 2018. године, промет робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 10,8%, а у сталним ценама за 9,1%.

Промет у трговини на мало (област 47 КД) добијен је на основу статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања које спроводимо на већем броју јединица у узорку.