• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.12.2019. -
Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2019. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2019. године били су већи за 8% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2019. године, забележен је њихов раст од 3,4%. У информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 5,3% у односу на други квартал 2019. године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у трећем кварталу 2019. године били су већи за 8,5% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с другим кварталом 2019. године, њихов раст износи 4,5%. У информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 5,6% у односу на други квартал 2019. године.