• A
  • A
  • A
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2019. -
Индикатори материјалних токова, 2018.

 

Материјални токови су токови материјала између економије и природног окружења, што обухвата екстраховане сировине и друге примарне материјале из природног окружења те њихово отпуштање у природно окружење, као и токове материјала између економије и иностранства (увоз и извоз).

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2018. години износила је 114 585 хиљ. тона, што је за 4,9% више у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој екстракцији имали су биомаса (40 682 хиљ. тона) и фосилна горива (38 885 хиљ. тона).

Увоз материјала у 2018. години износио је 18 593 хиљ. тона, односно 2,8% више него у 2017. години. Категорије материјала које су се највише увозиле биле су фосилна горива (39,9%) и руде метала (24,2%).

Извоз материјала у 2018. години износио је 14 328 хиљ. тона, што је за 6,3% више него у претходној години. Од укупне количине извезеног материјала највише су се извозиле биомаса (47,0%) и руде метала (18,5%).

Домаћа потрошња материјала у 2018. години износила је 118 850 хиљ. тона, што је за 4,4% више него у 2017. години. Према категоријама материјала, највећа је била потрошња фосилних горива (44 585 хиљ. тона) и биомасе (36 775 хиљ. тона). Домаћа потрошња материјала по становнику у 2018. години износила је 17 тона, што је за 0,8 тона више у односу на претходну годину.

Продуктивност ресурса, као однос између бруто домаћег производа (БДП) и домаће потрошње материјала, у 2018. години износила је 31,4 РСД по килограму, што је за 0,04% више него 2017. године, односно раст потрошње материјала је био нижи од раста БДП-а у односу на претходну годину.