• A
  • A
  • A
shutterstock_519208156.jpg
29.11.2019. -
Кретања на тржишту рада у трећем кварталу 2019.


У трећем кварталу 2019. године број запослених износио је 2 938 700 а број незапослених 308 400. Стопа запослености за дати период износи 49,6% а стопа незапослености 9,5%.

У односу на трећи квартал 2018. године, стопа запослености већа је за 0,4 процентна поена (п. п.),  а стопа незапослености мања је за 1,8 п. п. Међугодишњи раст броја запослених износиo je 9 500, док je међугодишњи пад броја незапослених износиo 63 400. Смањење незапослености се делимично прелило на раст запослености (за 9 500), али је већим делом последица повећања неактивности (за 23 000) и смањења броја становника узраста 15 и више година (за 31 000) у последњих годину дана.

У трећем кварталу 2019. запосленост је повећана за 22 200, а незапосленост је смањена за 25 600 у односу на други квартал 2019. године, што је довело до повећања стопе запослености за 0,4 п. п. и смањења стопе незапослености за 0,8 п. п. Број запослених је највише повећан у Региону Војводине, за 26 500, где је дошло до смањења незапослености за 12 700. У Београдском региону је дошло до преливања из статуса активних (запослени или незапослени, при чему је запосленост смањена за  20 500 а незапосленост за 2 900) у статус неактивних, што је довело до повећања обима неактивног становништва за 23 700.