• A
  • A
  • A
shutterstock_712076680.jpg
20.11.2019. -
Трошкови за заштиту животне средине, 2018.


Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2018. години износили су 38 266,7 мил. РСД, што је за 11,2% више него претходне године. У структури укупних трошкова за заштиту животне средине учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 19,4%, док су текући издаци имали учешће од 80,6%.

Највећи удео у структури инвестиција за заштиту животне средине у 2018. години био је за управљање отпадoм и износио је 42,2% (3 135,1 мил. РСД).

Текући издаци за заштиту животне средине у 2018. години износили су 30 828,9 мил. РСД, односно 3 019,3 мил. РСД више него у претходној години.

Највећи удео у структури текућих издатака за заштиту животне средине у 2018. години био је за управљање отпадом и износио је 69,1% (21 299,5 мил. РСД).

У структури инвестиција за заштиту животне средине у секторима индустрије1) удео за превенцију загађења животне средине износио је 15,9% (494,3 мил. РСД), док су инвестиције за третман насталог загађења износиле 84,1% (2 620,5 мил. РСД).

У 2018. години, учешће трошкова за заштиту животне средине у бруто домаћем производу износило је 0,8%.