• A
  • A
  • A
shutterstock_87313219.jpg
31.10.2019. -
Према административним изворима – 33578 запослених више него у истом периоду прошле године


Укупан број запослених у трећем кварталу 2019. године износио је 2 180 420 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 1,6%, односно за 33 578 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 034 541, ван радног односа 74 959, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 70 920.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 2,2% (43 256 лица) у односу на исти квартал претходне године.

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Шумадије и Западне Србије.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 13 236 лица), Грађевинарство (раст од 9 226 лица), Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (раст од 7 192 лица), Образовање (раст од 5 363 лица) и Информисање и комуникације (раст од 3 588 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 6 405.