• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
31.10.2019. -
Индекси индустријске производње, септембар 2019.


Индустријска производња у Републици Србији у
септембру 2019. године у односу на септембар 2018. године, већа је за 1,6%, а у односу на просек 2018. године већа је за 3,5%. Индустријска производња у периоду јануар – септембар 2019. године, у поређењу са истим периодом 2018. године, мања је за 0,7%.

Посматрано по секторима,

у септембру 2019. године, у односу на исти месец 2018, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,7%,
  • сектор Рударство – раст од 1,6%, и
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 1,1%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у септембру 2019. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • интермедијарних производа, осим енергије (6,0%),
  • енергије (1,2%), и
  • трајних производа за широку потрошњу (0,9%),

 

док је пад забележен у производњи:

  • нетрајних производа за широку потрошњу (1,4%), и
  • капиталних производа (1,9%).

 

Обим индустријске производње у септембру 2019. године, у односу на септембар 2018, бележи:

раст код 20 области (учешће у структури индустријске производње – 71%), а

– пад код 9 области (учешће у структури индустријске производње – 29%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у септембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, имале су: Производња основних метала, Производња металних производа, осим машина, Производња пића, Производња производа од гуме и пластике и Производња папира и производа од папира.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2019. године, у односу на просек 2018. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 0,9%, а за прерађивачку индустрију раст од 1,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2019. године, у односу на август 2019. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,5%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у септембру 2019. године, у односу на просек 2018. године, код укупне индустријске производње већа је за 2,7%, а код прерађивачке индустрије већа je за 6,6%.

Подаци о индустријској производњи у 2019. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).