• A
  • A
  • A
industry-798642_960_720.jpg
15.10.2019. -
Издате грађевинске дозволе, август 2019.


У августу месецу 2019. издато је 2 136 грађевинских дозвола, што је за 9,1% више него у августу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у августу 2019. већи је за 124,1% у односу на август 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у августу 2019. издато је 80,6% дозволa за зграде и 19,4% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 70,9% односи се на стамбене, а 29,1% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (70,1%).

Према дозволама издатим у августу 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 575 станова, с просечном површином од 75,4 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 10,3% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 149,7 m², а 88,0% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 66,5 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у августу 2019. износи 84,7% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 55,6% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобачка област (9,7%), Сремска област (6,6%), Поморавска област (5,5%), и Браничевска област (4,2%), док се учешћа осталих области крећу од 0,1 до 3,7%.