• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
30.09.2019. -
Укупан превоз путника и робе, прво полугодиште 2019.

 

Број превезених путника у првих шест месеци 2019. године, у односу на исти период претходне године, мањи је за 1,6%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају мањи за 1,5% а у међународном за 3,5%. У ваздушном саобраћају остварен је раст од 3,5%, док је превоз у друмском саобраћају остао на истом нивоу. Превоз путника у железничком саобраћају опао је за 21,4%. Обим рада, исказан у pkm, мањи је за 2,5%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2019. године, у поређењу са истим периодом претходне године, бележи раст од 4,4%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, већи је за 12,8%. Ваздушни, цевоводни и железнички саобраћај бележe пад у количини превезене робе, док речни и друмски саобраћај бележе раст.

Превоз путника у друмском саобраћају је на истом нивоу као у првом полугодишту прошле године, уз пад обима рада од 5,6%. Превоз робе друмским саобраћајем порастао је за 25,5%, a обим рада, исказан у tkm, повећан је за 29,5% у односу на исти период претходне године.

Ваздушни саобраћај бележи раст кад је реч о превозу путника. Број превезених путника у ваздушном саобраћају већи је за 3,5%, а остварени путнички километри већи су за 6,4%. Превоз робе исказује пад у количинама превезене робе од 16,3%, а у обиму рада, посматрано у tkm, пад износи 21,3%.

Пад броја превезених путника у железничком саобраћају у првом полугодишту 2019. износи 21,4%. Запажа се пад у броју превезених путника у унутрашњем саобраћају од 20,8%, док у међународном саобраћају пад износи 33,6%. У истом периоду, превоз робе бележи пад од 5,9%. Обим рада, исказан у tkm, опада за 11,9% у поређењу са истим периодом прошле године.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи раст у количини превезене робе од 16,7%, а обим рада, исказан у tkm, повећан је за 19,6%.

Транспорт нафте цевоводима опада за 23,4% у количини превезене нафте, а у оствареним tkm опада за 27,9%. Транспорт природног гаса мањи је за 11,6%, уз истовремени пад обима рада од 1,0%.

Гранични промет друмских путничких возила у првом полугодишту 2019. године, у улазу, мањи је за 3,9% у односу на исти период 2018. године. Запажа се пад броја возила домаћих регистрација од 1,5%. Од укупног броја возила са страном регистрацијом која су ушла у нашу земљу највише чине возила са регистрацијом Црне Горе и Немачке.

Класичне поштанске услуге у првом полугодишту 2019. године су опале у односу на исти период 2018. године. Код писмоносних пошиљки бележи се пад од 6,9%, а код пакетских пошиљки бележи се раст у односу на исти период прошле године од 26,5%. Услуге платног промета бележе пад од 8,8%.

У фиксној телефонији запажа се пад од 23,3%, а у мобилној раст од 8,6%.

Укупан број запослених у саобраћају мањи је за 0,6% у поређењу са истим периодом претходне године.