• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
30.09.2019. -
Индекси индустријске производње, август 2019.


Индустријска производња у Републици Србији у
августу 2019. године у односу на август 2018. године, већа је за 0,5%. Индустријска производња у периоду јануар – август 2019. године, у поређењу са истим периодом 2018. године, мања је за 1,0%.

Посматрано по секторима,

у августу 2019. године, у односу на исти месец 2018, забележена су следећа кретања:

  • сектор Рударство – раст од 17,5%,
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 4,5%, и
  • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 1,8%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у августу 2019. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

  • енергије (6,6%), и
  • нетрајних производа за широку потрошњу (0,1%),

 

док је пад забележен у производњи:

  • интермедијарних производа, осим енергије (1,8%),
  • трајних производа за широку потрошњу (3,8%), и
  • капиталних производа (8,2%).

 

Обим индустријске производње у августу 2019. године, у односу на август 2018, бележи:

раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 43%), а

– пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 57%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у августу 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, имале су: Производња основних фармацеутских производа и препарата,  Експлоатација угља, Производња електричне енергије и Остале прерађивачке делатности.

 Десезонирани индекс индустријске производње за август 2019. године, у односу на просек 2018. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 0,1%, а за прерађивачку индустрију пад од 0,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у августу 2019. године, у односу на просек 2018. године, код укупне индустријске производње мања је за 4,2%, а код прерађивачке индустрије мања je за 3,5%.

Подаци о индустријској производњи у 2019. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).