• A
  • A
  • A
shutterstock_14701387.jpg
25.09.2019. -
Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, стање 05.09. 2019.


Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2019. године, остварена производња пшенице је 2 535 хиљ. тона, што је за 13,8% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је мања за 5,5%, а вишања за 24,3%.

Очекивана производња кукуруза је 7 501 хиљ. тона, што је за 7,7% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња соје (8,5%), а мања сунцокрета (0,6%) и шећерне репе (0,9%).

У односу на десетогодишњи просек (2009–2018), производња пшенице је већа за 0,2%, кукуруза за 22,5%, сунцокрета за 48,5% и соје за 49,7%, а производња шећерне репе је мања за 18,9%.

У поређењу са производњом оствареном у прошлој години, очекује се већа производња јабука, за 8,5%, и шљива, за 29,9%. У односу на десетогодишњи просек, очекује се повећање производње јабука за 27,4%, и шљива за 33,5%. Очекивана производња грожђа у Републици Србији већа је за 9,3% од прошлогодишње производње, што је за 4,3% мање у односу на десетогодишњи просек.

Коначни подаци о производњи усева, воћа и грожђа у 2019. години биће објављени у току марта 2020. године.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).