• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.09.2019. -
Индекси потрошачких цена, август 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у августу 2019. године, у односу на јул 2019. године, у просеку су остале на истом нивоу. Потрошачке цене у августу 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,3%, док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,5%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Одећа и обућа (-1,1%), Храна и безалкохолна пића (-0,6%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,3%), Транспорт (-0,2%) и Здравство (-0,1%). Раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (2,8%), Алкохолна пића и дуван (1,3%), Комуникације (0,3%), Ресторани и хотели (0,2%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.