• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.09.2019. -
Квартално пословање привредних друштава, II квартал 2019. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у другом кварталу 2019. године били су већи за 7% у односу на исти период претходне године. У поређењу с првим кварталом 2019. године, забележен је њихов раст од 12,2%. У Информационо-комуникационом сектору пословни приходи су били већи за 8,9% у односу на први квартал 2019. године.

Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у другом кварталу 2019. године били су већи за 5,6% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с првим кварталом 2019. године, њихов раст износи 11,6%. У Информационо-комуникационом сектору пословни расходи су били већи за 8,1% у односу на први квартал 2019. године.