• A
  • A
  • A
shutterstock_261177431.jpg
30.08.2019. -
Кретања на тржишту рада у другом кварталу 2019.

 

У другом кварталу 2019. године број запослених износио је 2 916 500, а број незапослених 334 000. Стопа запослености за дати период износила је 49,2%, док стопа незапослености, за исти период, је износила  10,3%.

У односу на први квартал 2019. године, број запослених већи je за 106 000. Као последица раста запослености, дошло је до смањења незапослености (за 53 200) и неактивности (за 60 100). Број неактивних лица износиo je 2 677 100. Стопа запослености већа је за 1,8 процентних поена (п. п.), док су стопе незапослености и неактивности  смањене за 1,8 п. п. и 1,0 п. п. респективно у поређењу са првим кварталом 2019. године.

У односу на други квартал  2018. године, број незапослених лица смањен је 57 600, мањим делом услед запошљавања (за 19 700) а већим делом услед смањења контигента радне снаге (за 37 900). Незапoсленост је највише смањена код популације старости од 25 до 34 године. Стопа незапослености, на нивоу од 10,3%, мања је у поређењу са истим периодом прошле године за 1,6 п. п.