• A
  • A
  • A
site-1826133_960_720.jpg
15.08.2019. -
Издате грађевинске дозволе, јун 2019.


У јуну месецу 2019. издато је 1 875 грађевинских дозвола, што је за 0,1% више него у јуну претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јуну 2019. већи је за 148,9% у односу на јун 2018. На повећање предвиђене вредности радова највише је утицала дозвола издата за изградњу деонице 1 Магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске.

Посматрано према врсти грађевина, у јуну 2019. издато је 79,0% дозволa за зграде и 21,0% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 65,0% односи се на стамбене а 35,0% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (64,7%).

Према дозволама издатим у јуну 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 355 станова, с просечном површином од 75,0 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 10,6% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 155,6 m², а 88,2% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 64,6 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у јуну 2019. износи 77,6% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Зајечарској области, 65,1% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Шумадијска област (7,7%), Београдска област (5,9%) и Јужнобачка област (5,0%), док се учешћа осталих области крећу до 1,9%.

Остале вести