• A
  • A
  • A
basket-918416__480.jpg
12.08.2019. -
Индекси потрошачких цена, јул 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у јулу 2019. године, у односу на јун 2019. године, у просеку су ниже за 0,2%. Потрошачке цене у јулу 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,6%, док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 1,5%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јулу 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,3%), Одећа и обућа (-0,8%), Ресторани и хотели (-0,5%), Транспорт (-0,4%) и Комуникације (-0,3%). Раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (3,2%), Алкохолна пића и дуван (1,1%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Здравство (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.