• A
  • A
  • A
construction-site-1646662_960_720.jpg
09.08.2019. -
Грађевинска делатност извођача из Републике Србије, II квартал 2019.


Према подацима који су прикупљени у II кварталу 2019. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије порасла је за 22,3% у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 18,9% у односу на II квартал 2018. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, у II кварталу 2019. вредност изведених радова у сталним ценама највише је повећана у Региону Војводине, 33,6%, затим у Региону Шумадије и Западнe Србије, 25,9%, па у Београдском региону, 18,4%, док је у Региону Јужне и Источне Србије вредност изведених радова опала 2,5% у односу на исти квартал 2018. године.

Од укупне вредности радова изведених у II кварталу 2019. на територији Републике Србије изведено је 96,7%, док је преосталих 3,3% изведено на градилиштима у иностранству.

Укупна вредност радова извођача из Републике Србије за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства порасла је за 22,5% у односу на II квартал 2018. године, посматрано у текућим ценама, док у сталним ценама тај раст износи 19,2%.