• A
 • A
 • A
shutterstock_195608981.jpg
31.07.2019. -
Индекси индустријске производње, јун 2019.


Индустријска производња у Републици Србији у
јуну 2019. године у односу на јун 2018. године, мања је за 6,1%, а у односу на просек 2018. године мања је за 2,5%.  Индустријска производња у периоду јануар – јун 2019. године, у поређењу са истим периодом 2018. године, мања је за 2,0%.

Посматрано по секторима,

у јуну 2019. године, у односу на исти месец 2018, забележена су следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустрија – пад од 7,7%,
 • сектор Рударство – пад од 2,7%, и
 • Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 1,3%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у јуну 2019. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

 • нетрајних производа за широку потрошњу (10,0%),
 • трајних производа за широку потрошњу (8,4%),
 • енергије (8,1%), и
 • капиталних производа (7,9%),
   

док је раст забележен у производњи:

 • интермедијарних производа, осим енергије (0,6%).
   

Обим индустријске производње у јуну 2019. године, у односу на јун 2018, бележи:

   – пад код 20 области (учешће у структури индустријске производње – 61%), а

   – раст код 9 области (учешће у структури индустријске производње – 39%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у јуну 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, имале су: Производња деривата нафте, Производња прехрамбених производа, Производња машина и опреме на другом месту непоменуте, Производња пића и Штампање и умножавање аудио и видео записа.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2019. године, у односу на просек 2018. године за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 1,9%, а за прерађивачку индустрију пад од 4,1%.

Десезонирани индекс индустријске производње за јун 2019. године, у односу на мај 2019. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,3% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у јуну 2019. године, у односу на просек 2018. године, код укупне индустријске производње мања је за 2,7%, а код прерађивачке индустрије мања je за 0,7%.

Подаци о индустријској производњи у 2019. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).