• A
  • A
  • A
shutterstock_109317944.jpg
01.07.2019. -
Очекивана производња пшенице, малина и засејане површине, стање 23.05. 2019


На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 2.410 хиљ. тона, што је за 18,1% мање у односу на производњу остварену у прошлој години. Код производње малина очекује се смањење производње у односу на прошлу годину за 5,5%, а код вишања за 24,3%.