• A
  • A
  • A
shutterstock_199302524.jpg
27.06.2019. -
Средње образовање – крај школске године, 2017/18.

 

У школској 2017/18. години у 509 редовних средњих школа наставу је похађало 245 714 ученика – 121 776 девојчица (49,6%) и 123 938 дечака (50,4%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју (41) похађало је 1 826 ученика – 727 девојчица (39,8%) и 1 099 дечака (60,2%).

Редовну средњу школу завршило је 57 478 ученика и скоро је подједнак проценат девојчица (49,6%) и дечака (50,4%). Преко 88% ученика завршило је четворогодишње средње школе (26,5% гимназију и 61,7% четворогодишњу средњу стручну школу). Средњу стручну школу у трајању од три године завршило је само 11,5% ученика.

Опште средње образовање – гимназију завршило је нешто више од четвртине (26,5%) свих ученика који су завршили средњу школу а скоро три четвртине завршили су стручну школу. Посматрано према подручјима рада, млади најчешће завршавају образовне профиле из подручја рада „економија, право и администрација“ (14,3%), „здравство и социјална заштита“ (10,5%), „електротехника“ (10,1%), „трговина, угоститељство и туризам“ (9,1%) и „машинство и обрада метала“ (7,8%).

Девојчице су најчешће завршавале образовање за профиле из подручја рада „економија, право и администрација“ (18,5%), „здравство и социјална заштита“ (15,8%) и „трговина, угоститељство и туризам“ (9,6%), а дечаци „електротехника“ (18,3%), „машинство и обрада метала“ (13,1%) и „економија, право и администрација“ (10,2%).