• A
  • A
  • A
shutterstock_388660693.jpg
27.06.2019. -
Основно образовање – крај школске године, 2017/18.

На крају школске 2017/18. године у Републици Србији радило је 3 350 редовних основних школа, 1 134 матична и 2 216 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 536 528 ученика, 478 913 у матичним и 57 615 у издвојеним одељењима.

Први циклус основног образовања (4. разред) завршио је укупно 64 361 ученик, од чега нешто више дечака (51,2%) него девојчица (48,8%), док је комплетну основну школу (8. разред) завршило 69 586 ученика – 51,1% дечака и 48,9% девојчица.