• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
shutterstock_388660693.jpg
27.06.2019. - Основно образовање – крај школске године, 2017/18.

На крају школске 2017/18. године у Републици Србији радило је 3 350 редовних основних школа, 1 134 матична и 2 216 издвојених одељења.

Наставу је похађало укупно 536 528 ученика, 478 913 у матичним и 57 615 у издвојеним одељењима.

 

Опширније
Кључни показатељи
Подаци