• A
  • A
  • A
Основно образовање

Статистика основног образовања прикупља податке о редовном основном образовању: број матичних школа и издвојених одељења, број одељења, настава на језику народности, ученици према полу, старости и разредима, учење страних језика, завршавање разреда и школе, одустајање од школовања, инклузија у редовним школама, наставно особље. Такође, прикупљају се подаци о основном образовању у специјалним школама/одељењима и основним уметничким школама.

Вести
Види све
24. март 2023. Основнo oбразовање - почетак 2022/2023. школске године, 2022

На почетку школске 2022/23. године у Републици Србији радило је 3 206 редовних основних школа, 1 135 матичних и 2 071 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 505 247 ученика, 456 206 у матичним и 49 041 у издвојеним одељењима.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци