• A
  • A
  • A
shutterstock_711288904.jpg
25.06.2019. -
Дипломирани студенти, 2018.

 

У календарској 2018. години у Републици Србији на свим високошколским установама и на свим нивоима студија дипломирао је 45 221 студент.

Од укупног броја дипломираних студената 18 488 или 40,9% су мушкарци, а 26 733 или 59,1% су жене.

На државним и приватним универзитетима укупно је дипломирaло 34 936 студенатa – од тога 78,0% или 27 225 студената дипломирало је на државним, а 22,0% или 7 711 студената на приватним факултетима.

На високим струковним државним и приватним школама дипломирало је 10 285 студената –од тога  90,0% на државним високим школама, а 10,0% студената на приватним.

Посматрано према начину финансирања студија, од укупног броја дипломираних студената 36,4% су корисници буџета, 49,8% су самофинансирајући студенти и 13,8% су на буџету и самофинансирању.