• A
  • A
  • A
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2019. -
Квартално пословање привредних друштава, I квартал 2019. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у првом кварталу 2019. године били су већи за 6,4% у односу на исти период претходне године. Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у првом кварталу 2019. године били су већи за 6,9% у односу на исти период претходне године.