• A
  • A
  • A
shutterstock_585852269.jpg
31.05.2019. -
Кретања на тржишту рада у првом кварталу 2019.


У првом кварталу 2019. године број запослених износио је 2 810 500, а број незапослених 387 100. Стопа запослености популације старости 15 и више година била је 47,4% а стопа незапослености 12,1%.

У односу на први квартал 2018. године, контингент радне снаге повећан је за 40 700 лица. Број запослених већи je за 122 300, а број незапослених мањи за 81 600. Стопа запослености је порасла за 2,3 процентна поена (п. п.), а стопа незапослености је смањена за 2,7 п. п. У оквиру укупне запослености дошло је до пада неформалне запослености (за 18 100) и раста формалне запослености (за 140 300). Стопа неформалне запослености смањена је за 1,5 п. п. и износи 17,1%.

У односу на четврти квартал 2018. године, запосленост је смањена за 6 900, при чему је број неформално запослених опао за 27 200, а број формално запослених порастао за 20 300. Без запослења су највише остала лица са нижим и средњим нивоом образовања, док је у категорији високо образованих лица дошло до раста запослености у посматраном периоду. Стопа запослености мања је за 0,1 п. п.