• A
  • A
  • A
construction-site-3491737_960_720.jpg
15.05.2019. -
Издате грађевинске дозволе, март 2019.


У марту месецу 2019. издате су 1 502 грађевинске дозволе, што је за 1,1% више него у марту претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у марту 2019. већи је за 53,6% у односу на март 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у марту 2019. издато је 79,1% дозволa за зграде и 20,9% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 55,6% односи се на стамбене и 44,4% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (59,9%).

Према дозволама издатим у марту 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 028 станова, с просечном површином од 74,0 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 9,0% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 147,0 m², а 89,2% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 65,0 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у марту 2019. износи 84,6% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Браничевској области, 43,9% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Београдска област (11,0%), Јужнобанатска област (10,8%) и Сремска област (6,7%), док се учешћа осталих области крећу од 0,1% до  4,5%.