• A
  • A
  • A
shutterstock_120072142.jpg
10.05.2019. -
Снабдевање питком водом, 2018.

 

У 2018. години за потребе снабдевања питком водом захваћено је 654 милиона m3, што представља  0,8% мање воде у односу на исти период 2017. године. Од укупно захваћене количине воде 65,4% су подземне и изворске воде, 26,2% је из водотокова, а 8,4% су воде из језера и акумулација.
Укупно је корисницима испоручено 424 милиона m3, што је за 0,2% мање воде од количине испоручене у 2017.
Домаћинствима је испоручено 317 милиона m3, што представља 74,6% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору је испоручено 45 милиона m3 (10,6%), а осталим корисницима 63 милиона m3 (14,8%).
У поређењу са претходном годином, домаћинствима је испоручено незнатно мање воде, индустријском сектору 2% више, а осталим корисницима је испоручено 2,7% мање воде.
Удео губитака воде у укупном водозахвату у 2018. години мањи је за 1,1% у односу на референтну вредност 2017. године.
Дужина водоводне мреже у 2018. години износила је 44.361 km, што представља 2% више у односу на претходну годину.
Нових корисника прикључених на мрежу је за 0,5% више него 2017. године.